Sälj SAAB på eBaj!

Det skrivs vidare om SAAB:s avveckling både här och där om hur Trollhättans stolta stad gör gemensamt slag i saken och gör skyltar och banderoller och utstöter kreativa slagord som "rädda Saab...snälla..." och "gôu hôum, Tejlur!" (med referens till likvidatorn Stephen Taylor som General Motors anlitar under avvecklingen).

”GM bär sig väldigt illa åt”, löd en annan av de starka känslor som uttrycktes i ord under den vildsinta protesten.

Egentligen behöver ju inte Saab avvecklas överhuvudtaget. Om det är svårt att hitta spekulanter, varför inte lägga upp verkstaden på Traderan eller eBajen? I alla fall göra ett försök kan väl inte skada, tycker man.

Currently rated 5.0 by 1 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posted by: Pontus
Posted on: 2010-01-12 at 14:10
Tags: saab, tradera, ebay, sälja, auktion, nätauktion, nätauktioner, verkstad, verkstäder, trollhättan, likvidator
Categories: Internet
Actions: E-mail | Kick it! | DZone it! | del.icio.us
Post Information: Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed